Hizmetler

Dil ve Konuşma Bozuklukları Hizmetleri ;

  • Artikülasyon Bozuklukları
  • Fonolojik Bozukluklar
  • Kekemelik
  • Takifemi (Hızlı - Bozuk Konuşma)
  • Ses Bozuklukları
  • Gecikmiş Dil ve Konuşma Bozuklukları
  • Otizme Bağlı Dil ve Konuşma Bozuklukları
  • Edinilmiş Dil Bozuklukları (Afazi)
  • Motor Konuşma Bozuklukları
    • Dizartri
    • Apraksi
  • Yapısal Bozukluklara Bağlı Dil ve Konuşma Sorunları (Yarık Damak,Dudak v.b)
  • Yutma Bozuklukları

 

Özel Eğitim ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri ;

  • Psikometrik Değerlendirme Hizmetleri
    • Zeka Testleri (WİSC-R, Stanford Binet)
    • Gelişim Testleri (Denver, AGTE)
    • Görsel Algı ve Dikkat Testleri (Frostig,Bender-Gestalt)
    • Okul Olgunluğu Testleri (Metropolitan Okul Olgunluğu Ölçeği)
    • Temel Dil ve Öğrenme Becerileri Ölçeği (ABLLS)
    • Psiko-Eğitsel Profil Ölçeği (PEP-R)
  • Öğrenme Güçlüğü
  • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
  • Otizm ve Yaygın Gelişimsel Bozukluk
    • ABA Terapisi
    • PECS Eğitimi
  • Gelişim Gerilikleri
  • Asperger Sendromu
  • Okul Olgunluğu
  • Okul Başarısızlığı
  • Okula Hazırlık (Okuma-Yazma Eğitimi)
  • Okul ve Kurumlara Seminer/Eğitim ve Süpervizyon Çalışmaları
  • Okul Öncesi Kurumlara Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri