Hizmetler

Dil ve Konuşma Bozuklukları Hizmetleri ;

 • Artikülasyon Bozuklukları
 • Fonolojik Bozukluklar
 • Kekemelik
 • Takifemi (Hızlı - Bozuk Konuşma)
 • Ses Bozuklukları
 • Gecikmiş Dil ve Konuşma Bozuklukları
 • Otizme Bağlı Dil ve Konuşma Bozuklukları
 • Edinilmiş Dil Bozuklukları (Afazi)
 • Motor Konuşma Bozuklukları
  • Dizartri
  • Apraksi
 • Yapısal Bozukluklara Bağlı Dil ve Konuşma Sorunları (Yarık Damak,Dudak v.b)
 • Yutma Bozuklukları

 

Özel Eğitim ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri ;

 • Psikometrik Değerlendirme Hizmetleri
  • Zeka Testleri (WİSC-R, Stanford Binet)
  • Gelişim Testleri (Denver, AGTE)
  • Görsel Algı ve Dikkat Testleri (Frostig,Bender-Gestalt)
  • Okul Olgunluğu Testleri (Metropolitan Okul Olgunluğu Ölçeği)
  • Temel Dil ve Öğrenme Becerileri Ölçeği (ABLLS)
  • Psiko-Eğitsel Profil Ölçeği (PEP-R)
 • Öğrenme Güçlüğü
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
 • Otizm ve Yaygın Gelişimsel Bozukluk
  • ABA Terapisi
  • PECS Eğitimi
 • Gelişim Gerilikleri
 • Asperger Sendromu
 • Okul Olgunluğu
 • Okul Başarısızlığı
 • Okula Hazırlık (Okuma-Yazma Eğitimi)
 • Okul ve Kurumlara Seminer/Eğitim ve Süpervizyon Çalışmaları
 • Okul Öncesi Kurumlara Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri