Uyguladığımız Testler

Dil ve Konuşma Terapisi Alanında Merkezimizde Uyguladığımız Testler;

Lingua Dil-Konuşma ve Eğtim Merkezinde hem türkçe hem ingilizce değelendirme ve terapi hizmeti verilmektedir:

 • Türkçe Seletim ve Sesbilgisi Testi (SST)
 • Ankara Artikülasyon Testi (AAT)
 • Türkçe Erken Dil Gelişimi Testi (TEDİL)
 • Afazi Değerlendirme Testi (AAD)
 • Gülhane Afazi Testi (GAT-2)
 • Okul Öncesi Dil Testi (PLS- 4)
 • Clinical Evaluation of Language Fundamentals, Fourth Edition (CELF- 4)
 • Goldman Fristoe Test of Articulation 2
 • Preschool Language Scale, Fifth Edition (PLS-5) 

Merkezimizde Uyguladığımız  Psikometrik Testler;

Merkezimizde çocuk ve ergenlere yönelik psikometrik değerlendirmeler yapılmakta ve yapılan değerlendirmeler neticesinde uygun bireysel eğitim programları yürütülmektedir. Uygulanan değerlendirme ölçekleri şunlardır:

 • Zeka Testleri (CAS - Cognitive Assessment SysytemWİSC-R, Stanford Binet)
 • Gelişim Testleri (Denver, AGTE)
 • Görsel Algı ve Dikkat Testleri (Frostig,Bender-Gestalt)
 • Okul Olgunluğu Testi (Metropolitan Okul Olgunluğu Ölçeği) 
 • Temel Dil ve Öğrenme Becerileri Ölçeği (ABLLS)
 • Psiko-Eğitsel Profil Ölçeği (PEP-R)