Artikülasyon Bozuklukları

Artikülasyon, konuşmada yer alan çeşitli organların düzenli ve birbiri ardına belli bir dizgeye uyarak gerçekleştirdiği hareketler aracılığıyla konuşma sesi birimlerinin şekillendirilmesidir. Ağız boşluğunda yer alan yumuşak damak, küçük dil, dil, dişler, dudaklar, çene seslerin şekillenmesini sağlayarak artikülasyonu oluşturmada görev alır. Özellikle dilin ağız içindeki konumu, ses yolunun değişik derecelerde kapanması vb. özelliklere göre ünlüler ve ünsüzler çıkartılır. 
Artikülâsyon (sesletim) konuşma seslerinin motor üretimi anlamına gelmektedir. Artikülâsyon sorunları kişinin belli sesleri üretmede güçlük yaşaması veya yanlış üretmesidir. Artikülasyon bozukluğunda birey konuştuğu dile ait bazı sesleri uygun şekilde sesletemez. Örneğin, /r/ yerine /y/ demesi veya /k/ yerine /t/ demesi gibi.

Problemin Nedenleri: Artikülâsyon problemleri konuşma seslerinin şekillendirilmesini sağlayan organlardaki (diş, dil, damak, çene gibi) herhangi bir anatomik-fizyolojik yetersizliğe (dudak-damak yarıklığı, dizartri, vb.) bağlı olarak ortaya çıkabileceği gibi bir yetersizliğe bağlı olmaksızın yanlış öğrenme sebebiyle de görülebilir. Ayrıca işitme veya zeka engeline bağlı olarak da artikülasyon sorunları yaşanabilir. Artikülâsyon sorunları sıklıkla çocukluk çağında görülür. Ancak müdahale edilmeyen durumlarda bu sorunların yetişkinlik dönemine sarkması söz konusu olabilir.

Problemin Etkileri: Artikülasyon bozukluğu kişiler arası iletişimi etkilediği gibi beraberinde birçok sorun daha getirmektedir. Yaşam kalitemiz, konuşmamızın yeterliliğinden etkilenir ayrıca  bu durumu sosyal, duygusal, akademik ve/ya da iş hayatını etkileyecek duruma gelebilir. Böyle bir durumda sorunun çözümü daha önemli hale gelir. Konuşmamız bizim bir parçamızdır. Dolayısıyla artikülasyon sorunları acilen ele alınmalıdır.

Bazı aileler çocuklarındaki artikülasyon sorunlarının zamanla ortadan kalkacağı inancı ile bazen gereğinden fazla beklemeyi tercih edebilmektedirler.  Ancak bilinmelidir ki artikülasyon bozuklukları her zaman kendiliğinden düzelmez ve ileriki yaşlarda da sürer Okulöncesi dönemde artikülasyon ve fonolojik bozukluklar çocuğun anlaşılırlığını etkilediği için yetişkinlerle ve yaşıtlarıyla iletişimlerini olumsuz etkilemektedir. Konuştukları anlaşılmayan çocuk ya içine kapanıp iletişim kurmaktan vazgeçmekte, arkadaşları arasında alay konusu olabilmekte, bu da çocukları sosyalleşmekten ve toplum içine girmekten alıkoymakta ve bazı psikolojik sorunları beraberinde getirebilmektedir. Ayrıca artikülasyon sorunları daha sonra ortaya çıkabilecek okuma-yazma sorunları için de risk faktörüdür. Dilin ses sistemini ve kurallarını henüz kavrayamamış olan çocuk okuma-yazma öğreniminde sorunlar yaşayabilmektedir. Bu nedenle artikülasyon ve fonolojik bozuklukları olan çocuklara okulöncesi dönemde erken müdahale yapılması gelecekteki okul başarıları açısından da kritik önem taşımaktadır.

Problemle Çalışma Sistemimiz: Artikülasyon ve fonolojik bozukluğu olan çocukların tedavisinde öncelikli olarak dil ve konuşma terapisti tarafından uygulanan standardize testler ve yapılan değerlendirme sonucunda bireyin sesletemediği konuşma sesleri tespit edilir. Bunu takiben problemine yönelik uygun terapi programı geliştirir.