Kekemelik

Kekemelik bir akış bozukluğudur. Genel bir tanım yapmak gerekirse konuşmanın doğal akışının ve ritminin bir biçimde kesintiye uğraması olarak tanımlanır. Bireyin istemsiz olarak  bir sesi heceyi, ya da sözcüğü tekrarlaması, sesleri uzatması, kimi sesleri üretirken zorluk çekmesi yada konuşma sırasında duraklaması biçiminde görülebilir.

Problemin Nedenleri: Günümüzde kekemeliğin nedenlerine dair ileri sürülmüş pek çok farklı kuram vardır. Ancak bunların hiçbiri kesin ve net bir şekilde kekemeliğin nedenini ortaya koyamamıştır. Farklı kişilerde farklı nedenleri olabilir ya da birkaç neden bir araya geldiğinde ortaya çıkabilir. Kekemelik herhangi bir fiziksel yetersizlikten kaynaklanmaz. Sanılanın aksine, herhangi bir kaza, korku, şok gibi duygusal problemlerden dolayı da ortaya çıkmaz. Kekemeliğin nedeninin psikolojik olmadığı bilimsel olarak kabul edilen bir gerçektir. Yani hiçbir kimse, korktuğu ya da üzüldüğü için kekeme olmaz. Günümüzde kekemeliğin nedenine ilişkin olarak yapılan çalışmalar giderek beynin çalışma sistemi üzerinde odaklanmaktadır. Son zamanlarda yapılan araştırmalar kekemeliğin nöro-fizyolojik boyutlarıyla ilgili önemli ipuçları vermektedir. Ancak buna karşın halen kekemeliğin nedeni kesin olarak ortaya konulamamıştır.

Problemin Etkileri: Kekemelik konuşmanın akışını bozan ve bireyler arası iletişimi etkileyen, kişinin iç yapısını, özgüvenini, hayata bakışını, hatta kendisine saygısını etkileyen oldukça önemli bir problemdir. Kekemeliğin birey üzerindeki etkileri çocukluk çağında başlar ve yaşam boyunca devam eder. Okulöncesi yaştaki çocuklar durumlarını önemsemiyor gibi görünseler de arkadaş ilişkilerinin ve sosyal etkileşimin daha yoğun olduğu ortamlara girdikçe çevreden alınan olumsuz tepkilerle birlikte iletişimden kaçınma davranışları sergilemeye başlarlar. Yavaş yavaş gelişen utanma duygusu ile birey kekemeliğini saklamaya çalışarak hayatını şekillendirir. Okul başarısı, arkadaşlık ilişkileri, karşı cinsle ilişkiler olumsuz etkilenir.

Problemle Çalışma Sistemimiz: Kekemelik uygun tedavilerle kontrol altına alınabilir. Kekemelik müdahalesinde temel amaç kişiye, kendi kekemelik özelliklerine uygun teknikler öğretilerek kekemeliğin kontrol altına alınmasıdır. Kontrollü konuşma becerisinin edindirilmesi ile birlikte kekemeliğin yaşam kalitesi üzerindeki olumsuz etkileri çok daha az hissedilir hale getirilebilir. Kekemelik tedavilerinde izlenen sıra değerlendirme, fark ettirme, değiştirme (terapi) ve genelleştirmedir. Kekemelik terapi programı erken dönem ve yetişkinler için olmak üzere iki grupta yapılmaktadır.