Takifemi (Hızlı-Bozuk Konuşma)

Takifemi de, tıpkı kekemelik gibi, bir akıcılık bozukluğudur. Kişinin konuşması çok hızlıdır ve düzensiz bir ritmi vardır. Ses, hece, sözce ve cümledeki  duraklama örüntüsü normalde beklenenden farklıdır. Bu nedenle hece ve ses yutmaları yaygın olarak görülür. Konuşmada seslerin hızdan dolayı üst üste binmesi  sonucu konuşmanın anlaşılırlığının etkilenir. Oldukça anlaşılmaz bir konuşma söz konusudur.

Problemin Etkileri: Diğer akıcılık sorunlarında olduğu gibi kişini iletişim becerileri olumsuz etkilenmektedir. Ancak kekemelikten farklı olarak takifemisi olan bireylerin kendi konuşma özellikleri ile ilgili farkındalık düzeyleri genellikle daha düşüktür.  Bu nedenle kişi üzerindeki olumsuz psikolojik etkileri daha sınırlıdır.

Problemle Çalışma Sistemimiz: Takifemisi olan bireylerde kişinin kendi konuşma özelliklerini tanıması için yapılan çalışmaları takiben hızın düşürülmesine yönelik müdahaleler yapılır ve hece yutmaları davranışının azaltılmasına yönelik etkinlikler uygulanır.