Dil ve Konuşma Terapisi

Konuşabilmek, iletişim kurabilmek insanoğlunun en temel ihtiyaçlarındandır. Sözel iletişimde oluşacak aksaklıklar insanları olumsuz etkilemekte, çeşitli duygusal, sosyal problemlere neden olarak insanların yaşam kalitesini bozmaktadır. Dil ve konuşma bozuklukları bireyin yaşamını önemli derecede etkilemesine karşın erken teşhis ve uygun müdahaleler ile bireyin yaşamındaki olumsuz etkileri azaltılabilir. Doğru tanı ve uygun müdahale uzman olmayı gerektirir. Dil- Konuşma Terapisti bu konuda eğitim almış uzman kişidir.

Dil ve konuşma terapistinin çalışma alanları sözel ve sözel-olmayan iletişim sorunlarından, yutma ve yeme bozuklukları olan bireylerin sağaltımına kadar geniş bir aralığı kapsar. Gelişimsel dil bozuklukları, ses bozuklukları, artikülasyon/fonolojik bozukluklar, kekemelik, dudak-damak yarıklıklarına bağlı gelişen konuşma bozuklukları, dil edinimi gerçekleştikten sonra bir kaza yada beyin kanaması sonrası gelişen konuşmanın bozulması yada kaybolması (afazi), edinilmiş yutma bozuklukları dil ve terapisini ilgi ve uzmanlık alanı içerisindedir.

Dil ve konuşma bozuklukları uzmanları iletişim bozukluklarının önlenmesi, tanılanması ve sağaltımı konularında görev yapar. Dil ve konuşma bozukluklarının tanılanması çerçevesinde formal testleri uygular, gerekli durumlarda değerlendirme için gerekli cihaz ve araçları kullanır, gerekli klinik ve eğitsel programlar hazırlar, geliştirir terapi programlarını uygular, elde edilen sonuçları değerlendirir, ailelere ve ilgili meslek gruplarına danışmanlık yapar.

Dil ve Konuşma Terapisi Alanında Merkezimizde Verdiğimiz Hizmetler;

Lingua Dil-Konuşma ve Eğitim Merkezi olarak bireylerin etkili iletişim becerileri oluşturmalarına yardımcı olmak amacı ile aşağıdaki alanlarda hizmet vermekteyiz

 • Artikülasyon bozukluğu ve/veya Fonolojik bozukluğu olan bireylere konuşma seslerinin uygun üretimini öğretmek.
 • Kekemelik ve akıcılık bozukluğu olan bireylerin daha akıcı konuşmasını sağlamak.
 • Dil ve konuşma gelişimi geciken bireylere yardımcı olmak.
 • Sesi ile ilgili problem yaşayan kişilerde ses terapileri uygulamak.
 • Afazik bireylerin dil ve konuşma becerilerini tekrar öğrenmesi için yardımcı olmak.
 • Yutma sorunu yaşayan bireylerin değerlendirilmesi, beslenme biçimlerinin ayarlanması ve yutma becerilerinin geri kazanılmasına yönelik tedavileri uygulamak.
 • Bireylerin iletişiminin etkililiğini arttırmak. Sözel olmayan iletişim gibi  günlük iletişim becerilerini geliştirmek.
 • İleri düzeyde konuşma sorunu olan bireyler için destekleyici ve alternatif iletişim sistemlerini değerlendirmek, seçmek ve geliştirmek.
 • Dil ve konuşma bozukluklarını önleme yolları ile ilgili topluma ve bireylere önerilerde bulunmak.

Dil ve Konuşma Terapisi Alanında Merkezimizde Uyguladığımız Testler;

Lingua Dil-Konuşma ve Eğtim Merkezinde hem türkçe hem ingilizce değelendirme hizmeti verilmektedir:

 • Türkçe Seletim ve Sesbilgisi Testi (SST)
 • Ankara Artikülasyon Testi (AAT)
 • Türkçe Erken Dil Gelişimi Testi (TEDİL)
 • Afazi Değerlendirme Testi (AAD)
 • Gülhane Afazi Testi (GAT-2)
 • Okul Öncesi Dil Testi (PLS- 4)
 • Clinical Evaluation of Language Fundamentals, Fourth Edition (CELF- 4)
 • Goldman Fristoe Test of Articulation 2 
 • Preschool Language Scale, Fifth Edition (PLS-5)