PROMPT Tekniği

PROMPT yöntemi konuşma terapisinde geleneksel yöntemlerden istenilen faydanın alınamaması nedeniyle 1970’lerin sonunda Deborah Hayden tarafından konuşma kaslarına yönelik geliştirilmiş bir tedavi yöntemidir. PROMPT aslında İngilizce bazı kelimelerin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır.

Prompts for 
Restructuring 
Oral
 Muscular 
Phonetic 
Targets
 "Ses çıkarma fonksiyonu olan ağız ve çevre kaslarının yeniden yapılandırma için harekete geçirilmesi" şeklinde Türkçeye tercüme edilebilir.

PROMPT yöntemi, seanslarda kişilerin konuşmayla ilgili kaslarına sırasıyla temasta bulunarak konuşmayı kolaylaştırmayı hedefler. Terapist her sesin, doğru ve akıcı kullanımı sağlamak amacıyla boyun, çene, dil, dudak gibi konuşma mekanizması dediğimiz alanlara düzgün duruş, tutuş ve kullanım şekli sunar.

Bu yöntemi “PROMPT’’ konusunda da eğitim almış olan Dil ve Konuşma Terapistleri uygulayabilir. Bu yöntemin eğitimleri yalnızca dil ve konuşma terapistlerine merkezi Amerika’da bulunan Prompt Institute tarafından verilmektedir. Ekibimizden Uzman Dil ve Konuşma Terapisti Serkan Bengisu ve Seda Yorgancıoğlu bu eğitimi almış ve merkezimizde aktif olarak uygulamaya başlamıştır. 

PROMPT yönteminin farklı konuşma bozuklukları üzerindeki olumlu etkisini açıklayan çok sayıda bilimsel kaynak bulunmaktadır. PROMPT yöntemi, hem çocuk hem de yetişkinlerde başta otizm olmak üzere, artikülasyon bozukluklarında, fonolojik bozukluklarda, gelişim geriliğinde, dizartride, aprakside, işitme bozukluklarında, akıcılık bozukluklarında ayrıca hiç konuşmayan çocukların tedavisinde kullanılmaktadır. PROMPT yönteminin diğer terapi yöntemlerinden farkı, konuşma üretimini bir hedef pozisyon veya pozisyon dizisi empoze ederek desteklemesidir. Bu sesin üretilmesini dokunsal ipuçları vererek kolaylaştırmanın yanı sıra aynı zamanda sesin üretilmesine ilişkin motor planlama yapabilmeyi de kolaylaştırmaktadır. Apraksi ve fonolojik bozukluk gibi tutarsız hataların olduğu ve seslerin doğru sıralanması ile ilgili problemlerin yaşandığı konuşma bozukluklarında bu teknik sayesinde ciddi gelişmeler sağlanmaktadır.

PROMPT tekniğini diğer tekniklerden üstün kılan temel nokta; bu tekniğin yalnızca ses üretiminde değil, sözcük ve cümle üretiminde de etkili olarak kullanılabiliyor olmasıdır. Çoğu durumda  bir sesin tek başına doğru üretmesi kolaydır. Ancak sesi tek başına doğru üreten kişi, sözcük ve cümle içinde yanlış şekilde üretebilir. Zira sözcük ve konuşma oluşturma bir sıralama becerisi yapmayı da gerektirir. Fonolojik  bozukluklarda , dizartri ve apraksi problemlerinde görülen motor planlama sorunlarını giderilmesinde de PROMPT tekniğiyle olumlu sonuçlar elde edilmektedir.